Over Charlotte

~ Verbondenheid, linken leggen, uiteenrafelen en weer verbinden, dat is de flow van mijn bestaan! ~

over charlotte
Over charlotte Huisarts Leeftstijlarts

Wie ben ik?

Ik ben huisarts en leefstijlarts, en vooral ben ik mens. Ik ben Charlotte, vriendin, moeder van 2 prachtige zonen, kunstenaar, tuinier, sprankelend en nieuwsgierig en continu in ontwikkeling. Mijn interesse voor gezondheid loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben opgegroeid als oudste dochter in een liefdevol gezin met 4 kinderen.


Van jongs af aan heb ik meegekregen dat de dingen in het leven vaak gebeuren met een reden, ‘toeval bestaat niet,’ zei mijn vader vaak. Mijn ouders waren beiden geïnteresseerd en opgeleid binnen de alternatieve geneeswijzen en regelmatig kwamen er mensen aan huis voor een alternatieve behandeling. Op jonge leeftijd ging ik uit eigen interesse naar cursussen over universele energie, leerde ik over meridianen en chakra’s, oefende ik met mediteren, vond rust in creatieve bezigheden en genoot van de buitenlucht en het samen zijn. Ik herkende als klein meisje al snel welke voeding goed voor mij was, welke bezigheden mij energie gaven en waar mijn energie van wegvloeide. Ik merkte bij mijzelf op dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zat, dit vaak ook samenging met lichamelijke klachten.

Ik raakte geïnteresseerd in de vraag waarom mensen ziek worden, en leerde dat niet iedereen zich zo bewust was van wat hij ervaarde. ‘Je wordt ziek wanneer je niet in harmonie bent met je omgeving,’ leerde ik thuis. ‘Wat is harmonie en hoe behoud ik die? Welke ziekten komen wanneer en op welke wijze tot uiting en wat kan en moet ik hiermee? En hoe komt het dat dit per mens zo verschillend is?’ Deze visie en vragen zijn voor mij een enorme drijfveer (geweest) om op zoek te gaan naar antwoorden en ik besloot om geneeskunde te gaan studeren.

In 2005 ben ik begonnen met de geneeskunde opleiding (VUmc). Na mijn geneeskunde opleiding heb ik als arts 3 jaar gewerkt in de acute zorg, zowel in Nederland als in het buitenland. Het werken in de acute zorg (op de spoedeisende hulp) vond ik ontzettend leuk en ik werd hier voor mijn gevoel een echte dokter. Door adequaat te handelen kon ik (samen met mijn collega’s) het verschil maken tussen acuut en chronisch en soms zelf tussen leven en dood. Toch worden acute situaties, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, vaak voorafgegaan door een lange periode van sluimerende ziekte, bijvoorbeeld hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en suikerziekte. Ook ernstige infecties komen vaker voor bij mensen met een lage weerstand; mensen die vaak al meerdere chronische ziekten onder de leden hebben. Ik wilde niet alleen in het acute moment een verschil kunnen maken, maar kijken of ik in een andere rol meer aandacht kon hebben voor preventie, door aandacht te hebben voor de achterliggende oorzaken voor het ontstaan van ziekte.

Charlotte Leefstijlarts

Ik heb gewerkt binnen de psychiatrie en in 2015 ben ik gestart met de huisartsenopleiding, welke ik in 2018 heb afgerond. Hier leerde ik vele verklaringsmodellen voor het ontstaan en het in stand houden van ziekte. Toch hebben we als dokter (helaas) nog voor veel klachten geen idee wat precies de oorzaak is en zijn de behandelopties beperkt. De medicijnen die er zijn, worden soms slecht verdragen door patiënten, waarbij het middel (met name in de preventieve gezondheidszorg) soms zelfs erger is dan de kwaal. Er is veel aandacht voor de fysieke symptomen, en ik mis de aandacht voor de hele mens met alle achterliggende oorzaken zoals de onbalans die kan ontstaan door bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet of angst. Zelfs de aandacht voor leefstijlfactoren zoals voeding, beweging en slaap wordt vaak overgeslagen door de beperkingen van de korte tijd die er is tijdens de spreekuren en soms ook door onvoldoende kennis bij de arts.

Doordat in mijn jeugd de basis is gelegd binnen de alternatieve geneeskunde, was het voor mij logisch om ook buiten de kaders van de reguliere gezondheidszorg op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag waarom mensen ziek worden. Ik verdiepte mij in de Oosterse geneeswijze, sprak met sjamanen in Afrika, natuurgenezers in Suriname, deed onderzoek binnen de antroposofische zorg en reisde de wereld over omdat ik nieuwsgierig was en mijn blik wilde verbreden. Ik zie dagelijks hoe de omgeving en het verleden van mensen van invloed kunnen zijn op de overtuigingen die zij hebben, welke bepaald met welke bril zij naar klachten en problemen kijken en hoe binnen de ene cultuur een symptoom ervaren kan worden als een gave en ditzelfde symptoom in een ander deel van de wereld beschouwd wordt als een ziekte die bestreden dient te worden.

Sinds 2018 ben ik werkzaam als huisarts, omdat ik in dit vak bij uitstek aandacht kan hebben voor de mens in de context van het geheel. Als huisarts mag ik de mens in zijn hele levensloop, van geboorte tot aan de dood, begeleiden in het omgaan met de uitdagingen die op ons levenspad voorbij komen.

Tijdens mijn opleiding leefstijlgeneeskunde en integrative medicine aan de AIM (https://www.aim-edu.nl/) vond ik de wetenschappelijke basis die ik nodig had om mijn twee werelden met elkaar te kunnen verbinden. Om alternatief en regulier samen te laten komen in de spreekkamer, zonder gêne. Lichaam en geest weer met elkaar te verbinden, en niet alleen aan mijn patiënt maar ook aan mijn collega artsen uit te leggen hoe ik tegen iets aan kijk en waarom ik soms kies voor een behandeling die niet altijd standaard is. Nog steeds leer ik iedere dag nieuwe dingen, blijf ik mij verdiepen en verbazen over de veerkrachtigheid en het zelfherstellendevermogen van de mens. Om mijn kennis te delen en de vrijheid te hebben om meer tijd te hebben om u te begeleiden, ben ik in 2021 gestart met mijn artsenpraktijk Heel de mens.

Over charlotte Huisarts Leeftstijlarts

Wie ben ik?

Ik ben huisarts en leefstijlarts, en vooral ben ik mens. Ik ben Charlotte, vriendin, moeder van 2 prachtige zonen, kunstenaar, tuinier, sprankelend en nieuwsgierig en continu in ontwikkeling. Mijn interesse voor gezondheid loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben opgegroeid als oudste dochter in een liefdevol gezin met 4 kinderen.

Van jongs af aan heb ik meegekregen dat de dingen in het leven vaak gebeuren met een reden, ‘toeval bestaat niet,’ zei mijn vader vaak. Mijn ouders waren beiden geïnteresseerd en opgeleid binnen de alternatieve geneeswijzen en regelmatig kwamen er mensen aan huis voor een alternatieve behandeling. Op jonge leeftijd ging ik uit eigen interesse naar cursussen over universele energie, leerde ik over meridianen en chakra’s, oefende ik met mediteren, vond rust in creatieve bezigheden en genoot van de buitenlucht en het samen zijn. Ik herkende als klein meisje al snel welke voeding goed voor mij was, welke bezigheden mij energie gaven en waar mijn energie van wegvloeide. Ik merkte bij mijzelf op dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zat, dit vaak ook samenging met lichamelijke klachten.

Ik raakte geïnteresseerd in de vraag waarom mensen ziek worden, en leerde dat niet iedereen zich zo bewust was van wat hij ervaarde. ‘Je wordt ziek wanneer je niet in harmonie bent met je omgeving,’ leerde ik thuis. 'Wat is harmonie en hoe behoud ik die? Welke ziekten komen wanneer en op welke wijze tot uiting en wat kan en moet ik hiermee? En hoe komt het dat dit per mens zo verschillend is?' Deze visie en vragen zijn voor mij een enorme drijfveer (geweest) om op zoek te gaan naar antwoorden en ik besloot om geneeskunde te gaan studeren.

Charlotte Leefstijlarts

In 2005 ben ik begonnen met de geneeskunde opleiding (VUmc). Na mijn geneeskunde opleiding heb ik als arts 3 jaar gewerkt in de acute zorg, zowel in Nederland als in het buitenland. Het werken in de acute zorg (op de spoedeisende hulp) vond ik ontzettend leuk en ik werd hier voor mijn gevoel een echte dokter. Door adequaat te handelen kon ik (samen met mijn collega's) het verschil maken tussen acuut en chronisch en soms zelf tussen leven en dood. Toch worden acute situaties, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, vaak voorafgegaan door een lange periode van sluimerende ziekte, bijvoorbeeld hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en suikerziekte. Ook ernstige infecties komen vaker voor bij mensen met een lage weerstand; mensen die vaak al meerdere chronische ziekten onder de leden hebben. Ik wilde niet alleen in het acute moment een verschil kunnen maken, maar kijken of ik in een andere rol meer aandacht kon hebben voor preventie, door aandacht te hebben voor de achterliggende oorzaken voor het ontstaan van ziekte.

Ik heb gewerkt binnen de psychiatrie en in 2015 ben ik gestart met de huisartsenopleiding, welke ik in 2018 heb afgerond. Hier leerde ik vele verklaringsmodellen voor het ontstaan en het in stand houden van ziekte. Toch hebben we als dokter (helaas) nog voor veel klachten geen idee wat precies de oorzaak is en zijn de behandelopties beperkt. De medicijnen die er zijn, worden soms slecht verdragen door patiënten, waarbij het middel (met name in de preventieve gezondheidszorg) soms zelfs erger is dan de kwaal. Er is veel aandacht voor de fysieke symptomen, en ik mis de aandacht voor de hele mens met alle achterliggende oorzaken zoals de onbalans die kan ontstaan door bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet of angst. Zelfs de aandacht voor leefstijlfactoren zoals voeding, beweging en slaap wordt vaak overgeslagen door de beperkingen van de korte tijd die er is tijdens de spreekuren en soms ook door onvoldoende kennis bij de arts. Doordat in mijn jeugd de basis is gelegd binnen de alternatieve geneeskunde, was het voor mij logisch om ook buiten de kaders van de reguliere gezondheidszorg op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag waarom mensen ziek worden. Ik verdiepte mij in de Oosterse geneeswijze, sprak met sjamanen in Afrika, natuurgenezers in Suriname, deed onderzoek binnen de antroposofische zorg en reisde de wereld over omdat ik nieuwsgierig was en mijn blik wilde verbreden. Ik zie dagelijks hoe de omgeving en het verleden van mensen van invloed kunnen zijn op de overtuigingen die zij hebben, welke bepaald met welke bril zij naar klachten en problemen kijken en hoe binnen de ene cultuur een symptoom ervaren kan worden als een gave en ditzelfde symptoom in een ander deel van de wereld beschouwd wordt als een ziekte die bestreden dient te worden.

Sinds 2018 ben ik werkzaam als huisarts, omdat ik in dit vak bij uitstek aandacht kan hebben voor de mens in de context van het geheel. Als huisarts mag ik de mens in zijn hele levensloop, van geboorte tot aan de dood, begeleiden in het omgaan met de uitdagingen die op ons levenspad voorbij komen.

Tijdens mijn opleiding leefstijlgeneeskunde en integrative medicine aan de AIM (https://www.aim-edu.nl/) vond ik de wetenschappelijke basis die ik nodig had om mijn twee werelden met elkaar te kunnen verbinden. Om alternatief en regulier samen te laten komen in de spreekkamer, zonder gêne. Lichaam en geest weer met elkaar te verbinden, en niet alleen aan mijn patiënt maar ook aan mijn collega artsen uit te leggen hoe ik tegen iets aan kijk en waarom ik soms kies voor een behandeling die niet altijd standaard is. Nog steeds leer ik iedere dag nieuwe dingen, blijf ik mij verdiepen en verbazen over de veerkrachtigheid en het zelfherstellendevermogen van de mens. Om mijn kennis te delen en de vrijheid te hebben om meer tijd te hebben om u te begeleiden, ben ik in 2021 gestart met mijn artsenpraktijk Heel de mens.

Mijn visie op gezondheid

Als mens en in mijn werk als arts vind ik het belangrijk om naar heel de mens te kijken, want een mens is veel meer dan een samenvoeging van losse organen. We zijn een complex en wonderbaarlijk geheel dat onlosmakelijk verbonden is met de wereld om ons heen.

In de reguliere geneeskunde wordt de mens vaak gezien als machine, welke van buitenaf ondersteund en gerepareerd moet worden, met de arts als monteur. Tekorten kunnen aangevuld worden en symptomen onderdrukt. Ik kijk liever naar Heel de Mens met het lichaam als een tuin die zichzelf in stand kan houden en slechts onderhoud nodig heeft, met een enorm vermogen tot zelfgenezing. Hierin is de arts (en de mens zelf) de tuinier; hij observeert, kan de voorwaarden scheppen voor groei door af en toe te schoffelen, compost toe te voegen en bovenal de integriteit van de tuin te respecteren. De tuinier kan de tuin op weg helpen, maar kan de tuin niet laten groeien, dat doet de natuur.

Een lichaam streeft naar homeostase; het in stand houden van een evenwichtig intern milieu. Ons lijf zit zo in elkaar dat door homeostase de functies van elk individueel orgaan aangepast kunnen worden, waardoor aan de integrale behoefte van ons lichaam wordt voldaan. Onder andere onze bloeddruk, suikerspiegel en temperatuur worden op deze manier gereguleerd. Ons lijf probeert dus in balans te blijven (streeft naar een gemiddelde lichaamstemperatuur van 37 graden Celsius), ook wanneer de invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld de seizoenen) verschillen. Ons lijf is er om ons te helpen; het geeft signalen af wanneer we op een bepaald vlak uit balans zijn. Door klachten te zien als kans, kunt u het lijf gebruiken als ingang om op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaak.

Doordat alles met elkaar verbonden is, staat geen klacht of symptoom op zichzelf. Zo kan ook onze omgeving, de wereld om ons heen, van invloed zijn op wat wij lichamelijk voelen, geestelijk denken, en als mens (als ziel) ervaren. Dit betekent dan ook dat het evenwicht via diverse invalshoeken verstoord en hervonden worden.

Vanuit de gezondheidszorg kunt u ondersteund en geholpen worden om symptomen te verlichten, maar u bent de enige die zichzelf ook echt kunt helen. Ik ga graag samen met u op zoek naar wat u kunt doen om weer in balans te komen, hoe u uw zelfherstellende vermogen kunt optimaliseren. Hierin kan een kleine aanpassing als een groot verschil maken! Richtinggevend in mijn aanpak is de vraag wat voor u betekenisvol leven is; waar komt u uw bed voor uit, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Door dit aan te spreken vindt u de motivatie die nodig is om nieuwe keuzes te maken en kunt u uw veerkracht vergroten.

Want gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte en zo lang mogelijk leven. Gezondheid is het vermogen om u aan te passen en uw eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Over Charlotte

~ Wat wilt uw lijf u vertellen? ~

Iedere rups heeft de potentie in zich om te vliegen. In hoeverre kent u uw mogelijkheden, weet u waar u tot in staat bent en slaat u uw prachtige vlindervleugels uit?

Ontpop uzelf!

Mijn Missie

Samen een gezonde omgeving creëren. Hierin wil ik bijdragen door mensen de handvatten aan te reiken wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen en het zelfherstellende vermogen te stimuleren. Door kennisoverdracht van hoe alles met elkaar verbonden is en ieder probleem ook vele oorzaken en mogelijkheden in zich heeft, wil ik de mensen die bij mij komen weer laten zien dat zij zelf aan het roer staan van hun gezondheid. Door mensen een spiegel voor te houden van hun eigen (beperkende) overtuigingen, en ze de handvatten geven hoe zij hun potentieel nog beter kunnen benutten, wil ik de mens die bij mij komt weer in zijn eigen kracht zetten.